22-03-2021 – Feiten en fabels over vaccinatie tegen COVID-19

In dit filmpje bespreekt Prof.dr dokter Cécile van Els, hoogleraar vaccinologie, feiten en weerlegt fabels over de COVID-19-vaccins.

19-03-2021 – Hervatting vaccinatie tegen Covid-19

Het ministerie van VWS heeft bekendgemaakt dat de vaccinaties met AstraZeneca weer mogen worden voortgezet. Het besluit van VWS volgt op de beoordeling van het Europese medicijnagentschap EMA.

Voor patiënten uit onze praktijk die een uitnodigingbrief voor vaccinatie op 19 maart in bezit hebben, geldt dat zij nu terecht kunnen op vrijdag 26 maart, zelfde tijd en zelfde plaats als in de uitnodigingsbrief vermeld. Deze patiënten ontvangen hierover een e-mail

15-03-2021 – Vaccinatie tegen COVID-19 gepauzeerd

De vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca is voorlopig (t/m 28 maart) stilgelegd door het ministerie van VWS. In het buitenland heeft een aantal personen na vaccinatie klachten zoals trombose gemeld. Het is op dit moment niet duidelijk of dit door het AstraZeneca-vaccin komt. Dit wordt in de komende twee weken nader onderzocht in Europa. Dit betekent dat alle geplande vaccinaties door onze praktijk tussen 15 en 29 maart niet doorgaan.

Onze huisartsenpraktijk heeft mensen die geboren zijn in 1956 en 1957, mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger) en mensen met het syndroom van Down die thuis wonen uitgenodigd om te worden geprikt met AstraZeneca-vaccin. Daarnaast worden zorgverleners door de GGD gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin.

Heeft u  van ons een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie?

Uw afspraak voor vaccinatie door de huisarts gaat niet door. U hoeft niet zelf te bellen voor een nieuwe afspraak. Wij nodigen u opnieuw uit wanneer er duidelijkheid is over het vaccin. Er zijn geen andere vaccins dan AstraZeneca beschikbaar.

Behoort u niet tot een van de groepen die hierboven zijn genoemd, maar heeft u wel een afspraak voor vaccinatie bij de GGD? Uw vaccinatieafspraak bij de GGD gaat dan gewoon door, want de GGD gebruikt daarvoor andere vaccins.

Heeft u nog vragen over dit besluit? U vindt meer informatie op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar).

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. 

Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

22-02-2021 – Nog niet bekend wanneer onze praktijk kan starten met vaccineren

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De eerste regio’s in Nederland hebben dit vaccin inmiddels ontvangen. Onze regio en onze huisartsenpraktijk nog niet. We weten op dit moment nog niet wanneer wij vaccin zullen ontvangen en wanneer we patiënten kunnen uitnodigen voor vaccinatie.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de eerste voorraad vaccin door de huisartsen moeten worden gebruikt voor vaccinatie van:
• mensen geboren in 1956 en 1957
• 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:

  1. mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)
  2. mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)

Als we weten wanneer wij vaccins gaan ontvangen en kunnen beginnen met inenten, zullen we de patiënten uit deze eerste groepen een uitnodiging sturen voor vaccinatie.
Wij weten niet wanneer andere patiënten aan de beurt komen voor vaccinatie. Dat bepaalt de overheid.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?
In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.
Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

18-02-2021 – Update COVID-19 vaccinaties

Binnenkort wordt een aantal patiënten via de huisarts gevaccineerd. Dit betreft onder andere patiënten met overgewicht, te weten patiënten met een BMI hoger dan 40. U kunt uw BMI zelf berekenen via de website https://www.voedingscentrum.nl/nl/bmi-meter.
Indien deze meetwaarden niet bekend zijn bij de praktijk en u wilt wel gevaccineerd worden, neem dan contact op met de praktijk. Wij zullen u dan uitnodigen op het spreekuur om deze meting te doen.

10-09-2020 Zorg4Heuvelrug app

Vanaf 1 september 2020 zijn de online diensten van de huisartsen in de Heuvelrug ook via de Zorg4Heuvelrug app beschikbaar en is het dus mogelijk om via die app uw gegevens in te zien en kunt u nog makkelijker via uw smartphone of tablet met ons communiceren. Download de app in de App Store (iOS) of Google Play.

Wat kunt u met de Zorg4Heuvelrug app?
U heeft toegang tot de volgende functies:
– online afspraken maken
– uw medicatie overzicht inzien
– herhaalrecepten bestellen
– vragen stellen door middel van eConsult
– contactgegevens van uw praktijk inzien.

Heeft u vragen over de Zorg4Heuvelrug app?
De helpdesk is bereikbaar via info@zorg4heuvelrug.nl. U kunt ook de vaak gestelde vragen (FAQ’s) raadplegen op www.zorg4heuvelrug.nl

03-08-2020 Saltro op afspraak

Voor bloedafname en het inleveren van lichaamsmaterialen kunt u bij Saltro alleen op afspraak terecht. Dit is om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Zo worden volle wachtruimtes en lange wachttijden voorkomen. U kunt online bij Saltro een afspraak maken.

Het Saltro prikpunt op onze locatie is gesloten. Dichtstbijzijnde Saltro locatie in Driebergen is: Korte Dreef 9.
Openingstijden zijn: dagelijks van 07-00-12.00 uur; op maandag, woensdag, vrijdag ook van 15.00-17.00 uur.

03-07-2020 Update – Informatie over het Coronavirus

Hieronder een korte samengevatting van de belangrijkste informatie over het Coronavirus.

Het nieuwe Coronavirus kan longontsteking geven. Klachten zijn: koorts met daarbij hoesten of moeilijk ademhalen.

Voorkom besmetting met virussen:
– Was regelmatig uw handen.
– Nies en hoest in uw elleboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes.

Blijf thuis bij 1 of meer klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (38 graden of hoger).
Laat u zo snel mogelijk testen op corona. Bel 0800-1202.
Bij klachten geen ibuprofen of diclofenac nemen, maar alleen paracetamol.
Bel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:
– u wordt in een paar dagen steeds zieker
– u ademt steeds sneller of moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
– u raakt steeds meer in de war
– u heeft meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)
– u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts.

Ga NIET naar uw huisarts of huisartsenpost toe. Dan zou u andere mensen kunnen besmetten.
Heeft u algemene vragen of zorgen over het Coronavirus: bel het publieksinformatienummer van de overheid: 0800-1351.

Voor uitgebreide informatie over het Coronavirus (SARS-CoV2) en de ziekte die men hiervan kan krijgen (COVID-19) verwijzen wij naar de volgende websites: Thuisarts / RIVM.

Inloop-wrattenspreekuur vervalt

In verband met de corona epidemie die zich verspreidt, stoppen wij op de woensdagmiddag voorlopig met het wratteninloopspreekuur. Hierdoor kunnen wij voorkomen dat mogelijk besmette patiënten in de wachtkamer anderen besmetten.

Medicijnkosten

Medicijnen die uw huisarts voorschrijft, krijgt u meestal vergoed uit de basisverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor uw medicijn. Het kan ook zijn dat uw zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig vergoedt. De vergoedingen voor geneesmiddelen tellen mee voor het verplichte eigen risico. Op Medicijnkosten.nl vindt u informatie over de vergoeding van geneesmiddelen.

© Copyright - Huisarts Aukema